Tiekuljetussopimuslaki

Laki perustuu kansainväliseen CMR-tiekuljetuskonventioon.

Tiekuljetussopimuslain kolmas ja neljäs luku sisältävät tärkeimmät pykälät vastuuasioista.

Kokonaisuudessaan tiekuljetussopimuslain saatte tästä
linkistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345.